Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je PROtour s.r.o., 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO: 47019093, michal@protour.sk    

Prevádzkovateľ spracúva  osobné údaje v nasledujúich informačných systémoch:

Prílohy: 

IS evidencia obchodných partnerov

IS klienti CK

IS kontantný formulár

IS marketing súhlas

IS marketing oprávnený záujem

IS správa registratúry

IS účtovné doklady

IS súdne spory

IS personalistika a mzdy uchádzači o zamestnanie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že stránky prehliadate, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií